Naše tradiční školní akce

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, do které se v roli místního organizátora zapojuje naše škola pod vedení paní učitelky Karpíškové. Uklízíme vždy stejnou konkrétní lokalitu, jíž je přilehlý Bělský les a okolí školy, která s tímto lesem sousedí.

Jednotlivé ročníky:

2019
2018
2017
2016
2015