Naše tradiční školní akce

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti, do které se v roli místního organizátora zapojuje naše škola pod vedení paní učitelky Karpíškové. Uklízíme vždy stejnou konkrétní lokalitu, jíž je přilehlý Bělský les a okolí školy, která s tímto lesem sousedí.

Jednotlivé ročníky:

2023
2022
2019
2018
2017
2016
2015

Školy v přírodě

Wikipedie o škole v přírodě (ŠVP) říká, že je to zotavovací pobyt dětí z mateřských a základních škol ve zdravotně příznivém prostředí, který se koná v rámci vyučování. Tento vzdělávací model má tři významy: zdravotní (pobyt v přírodě, na čerstvém vzduchu, zlepšení fyzické kondice), vzdělávací a výchovný (např. zvýšení samostatnosti).

V naší škole mají ŠVP dlouholetou tradici a snažíme se i to, aby každý rok byla na jiném místě MS kraje v jiném prostředí, abychom poznali co nejvíce turistických zajímavostí.

Mikulášské nadílky

Tradiční akcí školy je návštěva Svatého Mikuláše, který v doprovodu anděla a čerta, pravidelně 5.12. zavítá do naší budovy. Prohlédne si vánoční výzdobu a připravený stromeček. Navštíví jednotlivé třídy na prvním stupni a rozdá nadílku. Odměnou mu děti zazpívají nebo zarecitují básničku.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří standardně poskytuje široké veřejnosti přístup do míst, kam by se běžně nedostala. Díky našim dnům otevřených dveří se máte možnost prohlédnout si interiéry naší školy, vybavení učeben a tříd. Vytvoříte si představu o výuce a shlédnete výrobky našich žáků. Získáte odpovědi na otázky, které vás napadnou při prohlídce anebo je máte z domova připravené.

2023 – DOD – Tradiční Den otevřených dveří
2022 – DOD – Den se opravdu vyvedl.
2019 – DOD – Vítáme jaro
2018 – DOD – Oslavy 100 let ČSR a 25 let školy
2017 – DOD – A přišli i Tři králové
2015 – DOD – S Mikulášem
2014 – DOD – Vánoční dílny
2013 – DOD – Oslava 20 let školy

Plavecký výcvik

Žáci 1. – 5. třídy se pravidelně zúčastňují v rámci tělesné výchovy plaveckého výcviku. Vždy celé pololetí jeden krát týdně na dvě hodiny navštěvují některý z krytých plaveckých bazénů v Ostravě, kde mají možnost naučit se plavat nebo zdokonalit své plavecké dovednosti anebo odbourat strach z vody.

2023 – Plavecká sezóna končí
2023 – Pokračujeme v plaveckém výcviku
2023 – Opět jsme začali chodit na plavání
2022 – Poslední plavání
2022 – Plavecký výcvik je zpět
2019 – Hodiny TV prokládáme plaváním
2018 – Plavecká sezóna v plném proudu
2017 – Ověřujeme plavecké dovednosti
2015 – Plavecký výcvik započal
2014 – Ukončení kurzu plavání

Den dětí

Mezi naše tradiční akce patří oslavy dne dětí, který se slaví mezinárodně dne 1. 6. a pokud není škaredě, tak slavíme na školní zahradě.

Kulturní akce

Divadelní představení, recitace, zpěv a další kulturní radovánky jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Přední příčky mají akce s převleky a maskami jako jsou maškarní bály a halloweenské oslavy.

Naši absolventi

Dlouhé roky se spolu učíme, zažíváme různé životní změny, tvoříme spolu, někdy i bojujeme a přesto nastane ta chvíle, kdy vyletí z naší školy a …