DOKUMENTY

Termínová listina pro školní rok 2023/2024

Ke stažení ve formátu pdf

Dokumenty pro žáky a rodiče

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny (formát doc)
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (formát doc)
Žádost o Prodloužení povinné školní docházky(formát pdf)
Uvolnění žáka na 3 a více dnů (formát doc 750 kB)
Souhlas zákonného zástupce s poskytováním informací (formát doc 751 kB)

Školní vzdělávací program – Tvořivá škola

ŠVP pro základní vzdělávání – Tvořivá škola (formát pdf 2,5MB)

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání (formát pdf 303kB)

Dokumentace k GDPR

Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů
Základní informace o ochraně osobních údajů

Dokumenty potřebné pro výjezd žáka do školy v přírodě

Prohlášení o bezinfekčnosti
Seznam nezbytně nutných věcí na ŠvP
Souhlas s podáváním léků
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Poskytování informací o zdravotním stavu

Ostatní dokumenty

Renarkon