ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Škola zapojila do rozvojových a mezinárodních programů:

Projekty ESF OP VK

GG: Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Název projektu: Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými
poruchami učení a chování
RČ projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0047
Projekt byl ukončen k 1. 5. 2012.
Udržitelnost projektu je 5 let – do 1. 5. 2017
MZ č. 11 projektu Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými
poruchami učení a chování RČ: CZ.1.07/1,2,10/02,0047 byla schválena.
Tímto byla úspěšně ukončena udržitelnost projektu.

Projekty MŽP

Název projektu: Přírodní učebna
Číslo projektu: UR- 116/2014
Doba trvání projektu: 15. 11. 2012 – 15.7 2013
Projekt byl úspěšně ukončen.
Odkaz o stavbě přírodní učebny

Projekt DIGI II.

Název projektu: „ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MSK“
RČ projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Uvedení projektu září 2019, realizace září 2020
Odkaz

Projekt MAP2

Název projektu: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II“
RČ projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/017_047/0009132
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Odkaz

Projekty MŠMT ČR

 1. EU peníze školám – Šablony
  Název projektu: Zkvalitnění výuky žáků s poruchami učení a chování
  Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1041
  Projekt byl úspěšně ukončen 31. 7. 2013
 2. Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně
  Číslo projektu: CZ.1.07/1.300/51.0009
  Doba trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 9. 2015
  Projekt byl úspěšně ukončen.
  Odkaz na příspěvek.
 3. Výzva 56
  Název projektu: Kniha bude můj kamarád
  Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1228
  Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
  Projekt byl úspěšně ukončen
  Odkaz na příspěvek.
 4. Výzva 57
  Název projektu: Rozvoj technických dovedností žáků
  Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1118
  Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
  Projekt byl úspěšně ukončen.
  Odkaz na příspěvek.
 5. Šablony 2016
  Název projektu: Výškovice – 2016
  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002983
  Doba trvání projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
 6. Fond životního prostředí
  Název projektu: Škola v přírodě Karlov – Smyslů plný les
  Číslo projektu: 00761862
  Doba trvání: 8. 4. – 12. 4. 2019
  Zpráva a fotogalerie
 7. Šablony II
  Název projektu: Výškovice – Šablony II
  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012458
  Doba trvání: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
  Odkaz
 8. Šablony III
  Název projektu: Výškovice – Šablony III
  Číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021378
  Doba trvání: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
  Odkaz
 9. Digitální pomůcky
  Název projektu: Výzva na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí
  Číslo projektu: MSMT-10798/2022
  Doba trvání: 2022
  Odkaz
 10. Doučování II.
  Název projektu: Výzva na podporu doučování pro základní školy
  Číslo projektu: 30816/2022-1
  Doba trvání: 1. 9. – 31. 12. 2022
  Odkaz
 11. Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.
  Název projektu: Výškovice – Šablony IV.
  Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005639
  Doba trvání: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025
  Odkaz