Projekt EU – DIGIPOMŮCKY 2022

Základní informace o projektu

Název školy příjemce Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.
Registrační číslo projektu MSMT-10798/2022
Název projektu Výzva na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.
Zahájení projektu 01. 01. 2022
Ukončení projektu 31. 12. 2022
Délka projektu 12 měsíců
Podpora celkem 72 000,00 Kč

ZHODNOCENÍ PROJEKTU – DIGIPOMŮCKY 2022

Projekt Digipomůcky 2022 jsme realizovali z programu Národního plánu obnovy (poskytovatel MŠMT). Obdržené finanční prostředky jsme využili na nákup digitálních technologií a digitálních učebních pomůcek. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Nakoupené pomůcky jsme využili pro podporu rozvoje informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Rozšířili jsme robotické stavebnice Blue-Bot, programovatelné jednočipové počítače Micro:bit včetně doplňkových LEGO stavebnic, nabíjecí stanici pro školní tablety Apple, mobilní skenery a GoPro kameru.

Digipomucky 2022