INFORMACE PRO RODIČE

Škola přijímá žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.

Výuka ve škole pro školní rok 2020/2021 probíhá dle školního vzdělávacího programu v 1 – 9.  ročníku  “ŠVP pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA”. Školní vzdělávací plán je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Čím je škola zajímavá?

  • důsledným uplatňováním individuálního přístupu k žákům
  • individuálním výukovým plánem pro žáky s poruchami učení
  • kvalitní spoluprací s pedagogicko-psychologickými poradnami
  • úzkou spolupráci se zákonnými zástupci žáků
  • odbornou speciálně-pedagogickou prací se žáky s poruchami učení a chování
  • možností uplatnění absolventů školy v dalším systému vzdělávání
  • možností využití slovního hodnocení žáků

Konzultační hodiny

Výchovný poradce: Mgr. Smetanová Petra
každé úterý od 10. 50 hod. – 11.35 hod.
každou středu od 11. 40 hod. – 12. 25 hod.

Metodik školní prevence: Mgr. Křižanová Šárka
Každé úterý od 11. 35 hod. – 13. 00 hod.