Jídelníček, Stravování, Platby

Jídelníčky:

Jídelní lístek 29. dubna – 3. května 2024 ve formátu pdf

Jídelní lístek 22. dubna – 26. dubna 2024 ve formátu pdf

Jídelní lístek 15. dubna – 19. dubna 2024 ve formátu pdf

Jídelní lístek 1. dubna – 5. dubna 2024 ve formátu pdf

Jídelní lístek 25. března – 29. března 2024 ve formátu pdf

Jídelní lístek 18. března – 22. března 2024 ve formátu pdf

Stravování a způsoby platby

Od 1. 5. 2015 mění ZŠ dodavatele stravy.

Strava bude dovážená přímo do budovy školy ze Sportovní školy a gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě Zábřehu:

1) CENA STRAVNÉHO:

Výše cen stravného s platností od 20. 8. 2022 stanovená v souladu s vyhláškou 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování v rámci finančních limitů pro nákup potravin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků.

   Věková kategorie   7 – 10 let                       1 oběd  39,- Kč
   Věková kategorie  11 – 14 let                      1 oběd  41,- Kč
   Věková kategorie  15 a více let                  1 oběd  43,- Kč

Z tohoto důvodu je třeba navýšit zálohovou platbu následovně:

   Věková kategorie   7 – 10 let                       780,- Kč
   Věková kategorie  11 – 14 let                      820,- Kč
   Věková kategorie  15 a více let                   860,- Kč

Rozhodující pro zařazení strávníka do určité kategorie je jeho věk, kterého dosáhne v daném školním roce (tj. od 1.9. tohoto roku do 31.8. následujícího roku). Vyúčtování přeplatků dvakrát ročně, a to k 30. 1. a k 30. 6.

2) ZPŮSOBY PLATBY:

Bezhotovostní platba: na číslo účtu 19-9896000257/0100 VS = přidělen k čipu, do poznámek napsat STRAVNÉ, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce (př. stravné na říjen do 15. září). Částka podle věku dítěte: 7-10 let 780,- 11-14 let 820,- 15 a více let 860,-. 

3) ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

  • Nejpozději den předem do 9:00 
  • Telefonicky na sekretariátě školy 736 201 085 
  • Osobně u ranního pedagogického dohledu

Žák má nárok na oběd, pouze pokud je ve škole a první den své nepřítomnosti. Pokud žák není ve škole a není omluven, automaticky mu bude oběd na další den odhlášen.