Stravování, Platby

Od 1. 5. 2015 mění ZŠ dodavatele stravy.

Strava bude dovážená přímo do budovy školy ze Sportovní školy a gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě Zábřehu:

1) CENA STRAVNÉHO:

Vzhledem ke stále rostoucím cenám potravin a nutností plnit Spotřební koš, daný vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů budou s platností od 1.9.2021  ceny obědů upraveny takto:

   Věková kategorie   7 – 10 let                       1 oběd  35,- Kč
   Věková kategorie  11 – 14 let                      1 oběd  37,- Kč
   Věková kategorie  15 a více let                  1 oběd  39,- Kč

Z tohoto důvodu je třeba navýšit zálohovou platbu následovně:

   Věková kategorie   7 – 10 let                       700,- Kč
   Věková kategorie  11 – 14 let                      740,- Kč
   Věková kategorie  15 a více let                  780,- Kč

Rozhodující pro zařazení strávníka do určité kategorie je jeho věk, kterého dosáhne v daném školním roce (tj. od 1.9. tohoto roku do 31.8. následujícího roku). Vyúčtování přeplatků dvakrát ročně, a to k 30. 1. a k 30. 6.

2) ZPŮSOBY PLATBY:

Bezhotovostní platba: na číslo účtu 19-9896000257/0100 VS = přidělen k čipu, do poznámek napsat STRAVNÉ, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce (př. stravné na říjen do 15. září). Částka podle věku dítěte: 7-10 let 700,- 11-14 let 740,- 15 a více let 780,-. 

3) ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

  • Nejpozději den předem do 9:00 
  • Telefonicky na sekretariátě školy 736 201 085 
  • Osobně u ranního pedagogického dohledu

Žák má nárok na oběd, pouze pokud je ve škole a první den své nepřítomnosti. Pokud žák není ve škole a není omluven, automaticky mu bude oběd na další den odhlášen.