AUTOEVALUACE ŠKOLY 2015

RODIČOVSKÉ OHLASY

V roce 2015 jsme oslovili rodiče našich žáků, aby školu oznámkovali. Rodiče známkovali 8 oblastí, které souvisí s klimatem školy. Nejhorší známkou byla 3, která byla udělena ve dvou případech. Celková průměrná známka měla hodnotu 1,3. Školskou terminologií tedy lze říci, že ZŠ Ostrava-Výškovice, s. r.o. prospěla podle rodičů s vyznamenáním.

Rozhodli jsme se pro tuto školu kvůli menšímu počtu dětí ve třídě a individuálnímu přístupu. S ostatními školami, kde je přibližně 26-28 dětí, se to srovnat nedá. Paní učitelka má velmi hezký přístup k synovi i k nám rodičům. Naprostá spokojenost. Do této školy se syn opravdu těší.
(Julius a Radka Vytlačilovi)

Adam nastoupil na ZŠ Ostrava-Výškovice, s. r. o. na začátku 6. třídy. Důvodem ke změně školy byl benevolentní přístup učitelů a příliš volný režim na původní škole. Adam měl roli třídního šaška, denně nosil ze školy poznámky a já měla pocit, že se za 5 let školní docházky nic nenaučil. Obávala jsem se, jestli se jednou vůbec něčím vyučí.
Změna školy znamenala zásadní zvrat. Adamovi v nové škole vyhovoval řád a jasně daná pravidla. Byly mu vymezeny mantinely, musel respektovat autority a plnit si své povinnosti. To vše vedlo ke zlepšení chování i prospěchu. Adam do školy chodil rád, prázdniny protrpěl. Ve škole si našel kamarády, se kterými se vídá dodnes.
Mně vyhovovala úzká spolupráce s učiteli, pravidelná informovanost a řešení sebemenších problémů v zárodku. Kdybych o této škole věděla, určitě by Adam přestoupil dřív.
Po základní škole pokračoval Adam na obor obráběč kovů. Přechod na střední školu zvládl bez problémů, učební obor ho baví, je dobrým studentem, má i studijní stipendium. V současnosti je ve 3. ročníku a po výučním listu si chce dodělat maturitu.
(Zuzana Brožová)

Syn trpí kombinovaným postižením (ADHD, špatná koordinace těla). Když jsme vybírali základní školu pro našeho syna, hledali jsme zařízení s nízkým počtem žáků ve třídách s individuálním přístupem k dětem. Pohodová škola v Ostravě Výškovicích se nám zamlouvala, protože splňovala všechny naše požadavky.
Přístup pedagogů byl vždy vstřícný, přívětivý a přátelský. Pravidelně se ve škole pořádali vánoční a velikonoční jarmarky, žáci jezdili každý rok na ozdravné pobyty, děti také vyráběli hezké výrobky v keramické dílně. Syn navštěvoval školu rád.
(Šárka Orlová)

OHLASY K OSLAVĚ 30. LET ŠKOLY

U příležitosti neuvěřitelných 30-tin jsem zavzpomínala na zrod Vaší speciální školy a na Vaše odhodlání školu zřídit, což v té době nebylo vůbec jednoduché. Jejím vznikem tak došlo k zacelení mezery v oblasti speciálního školství. Díky Vaší škole a typu vzdělávání dostali šanci  žáci běžných základních škol, u nichž vznikla potřeba individuálního přístupu ve vzdělávacím procesu s možností rozvoje svého mentálního potenciálu. Díky Vaší týmové práci, individuálnímu přístupu speciálních pedagogů a respektování osobnostního vývoje žáků za podpory rodičů a dalších odborníků, mnozí Vaší absolventi úspěšně zvládli vybraná středoškolská studia, která jim umožnila začlenění do pracovních procesů a svých dospěláckých životů.

Díky skvělé profesionální práci vedení školy tak bude Vaše POHODOVÁ škola slavit  již 30-té narozeniny.

Do dalších let všem přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a mnoho každodenních radostí, které potvrzují smysl Vaší záslužné práce.

Mgr. Jarmila Krejčířová

speciální pedagog a emeritní ředitelka základní školy

Přeji Vám, i všem pedagogům, aby vám práce i nadále připadala smysluplná a měli jste dost sil, abyste žákům i rodičům ukazovali světlo „na konci tunelu“

Žákům přeji, aby se jim ve škole líbilo a aby jim váš přístup ukázal, čeho všeho mohou v životě dosáhnout.

Těším se na další spolupráci.

S pozdravem Renata Kovářová