Seznam sešitů pro II. stupeň

  • ČJ – A5 linkovaný 3x nebo pokračování z předchozího školního roku
  • Aj – A5 linkovaný 1x postačí tenký cca 20 listů
  • SzAj – A5 linkovaný 1x
  • M+Fy – A5 linkovaný /lze i čistý nebo čtverečkovaný/ 1x tloušťka 40 listů nebo pokračování z předchozího školního roku
  • D – A4 linkovaný nebo pokračování z předchozího školního roku
  • Z – A4 čtverečkovaný 1x
  • Př – A5 linkovaný 1x
  • Ch – A5 linkovaný 1x
  • Ov+Rv A5 linkovaný 1x
  • In/SzI – A4 čtverečkovaný nebo pokračování z předchozího školního roku