ODBORNÁ SEKCE

Na této stránce/sekci školy bychom se rádi věnovali problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou různých rozhovorů, odborných článků, reportáží, …