ORGANIZACE ŠKOLY – TŘÍDNICTVÍ

Rozdělení třídnictví pro školní rok 2020/2021

Třída Jméno a příjmení Další funkce
I. TŘÍDA Mgr. Šárka Křižanová metodik školní prevence
II. TŘÍDA Mgr. Barbora Ševčíková metodik ŠVP
III. TŘÍDA Mgr. Lenka Štolfová zdravotník školy
IV. TŘÍDA Mgr. Lenka Štolfová
V. TŘÍDA Ing. Václav Sýkora
VI. TŘÍDA Ing. Ivo Šindler
VII. TŘÍDA Martin Maceček
VIII. TŘÍDA Mgr. Barbora Karpíšková
IX.TŘÍDA Mgr. Hana Eliášová
ŠK. DRUŽINA Mgr. Alena Volná metodik ENVO
VÝUKA Př, Z, Mgr. Petra Smetanová Výchovný poradce
VÝUKA AJ Martin Maceček