ORGANIZACE ŠKOLY – TŘÍDNICTVÍ

Rozdělení třídnictví pro školní rok 2023/2024

Třída Jméno a příjmení Další funkce
I. TŘÍDA Mgr. Lenka Štolfová zdravotník školy
II. TŘÍDA Mgr. Dominika Feberová
III. TŘÍDA Mgr. Barbora Ševčíková metodik ŠVP
IV. TŘÍDA Mgr. Šárka Křižanová metodik školní prevence
V. TŘÍDA Mgr. Martin Maceček
VI. TŘÍDA Bc. Jan Buchtela
VII. TŘÍDA Mgr. Hana Eliášová
VIII. TŘÍDA Ing. Václav Sýkora
IX. TŘÍDA Ing. Ivo Šindler
ŠK. DRUŽINA Mgr. Alena Volná metodik ENVO
VÝUKA Př, Z, Mgr. Petra Smetanová Výchovný poradce
VÝUKA  ČJ, D, Mgr. Barbora Karpíšková