ORGANIZACE ŠKOLY – TŘÍDNICTVÍ

Rozdělení třídnictví pro školní rok 2021/2022

Třída Jméno a příjmení Další funkce
I. TŘÍDA Mgr. Barbora Ševčíková
II. TŘÍDA Mgr. Šárka Křižanová metodik školní prevence
III. TŘÍDA Mgr. Barbora Ševčíková metodik ŠVP
IV. TŘÍDA Mgr. Lenka Štolfová zdravotník školy
V. TŘÍDA Mgr. Dominika Feberová
VI. TŘÍDA Ing. Václav Sýkora
VII. TŘÍDA Ing. Ivo Šindler
VIII. TŘÍDA Bc. Martin Maceček
IX.TŘÍDA Mgr. Barbora Karpíšková
ŠK. DRUŽINA Mgr. Alena Volná metodik ENVO
VÝUKA Př, Z, Mgr. Petra Smetanová Výchovný poradce
VÝUKA AJ, ČJ, D, Mgr. Hana Eliášová