Vážení rodiče,

Od 1. února jsme ve škole resp. V systému Bakaláři spustili zkušební provoz modulu Platby, který vede přehled o trvalých platbách školného včetně ozdravných pobytů a škol v přírodě. Tato inovace by měla Vám i nám zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit orientaci v toku financí. Tento systém budeme v tomto pololetí ve spolupráci s Vámi dolaďovat tak, abychom od nového školního roku najeli na ostrý provoz. Je tedy možné, že se vám v úvodní stránce po přihlášení do Bakalářů objeví informace, se kterou si nebudete vědět rady. Neváhejte a napište, vysvětlíme. Modul „PLATBY“ naleznete nalevo v liště v Bakalářích.

Modul PLATBY - úvod

Po rozkliknutí se zobrazí položky Třídní fond (zatím nepoužíváme) a Pravidelné platby, po jejímž otevření se zobrazí celkový přehled vašich plateb – Seznam předepsaných plateb. Seznam je řazen kalendářním způsobem s vyznačeným obdobím, datem splatnosti, stavem zaplacení a částkou k zaplacení. Trojúhelníček vlevo umožňuje zobrazit detail platby.

Modul platby - menu

Seznam trvalých plateb

Náhled na Detail platby

Platby - náhled trvalé platby

Rodič provádí úhradu na podúčet školy a po spárování uvidíte informaci o zaplacení, přeplacení či nedoplatku. Výhodou je možnost načtení QR kódu pro přímé bankovnictví v mobilu anebo zkopírování č.ú., v.s. a s.s. do internetového bankovnictví bez nutnosti si tyto údaje stále dohledávat či pamatovat. U rodičů, kteří již mají platby navedeny jako trvalý příkaz, prosíme o doplnění specifického symbolu pro jednodušší párování.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

Návod na obsluhu modulu PLATBY – Trvalé platby lze shlédnout ve videu na Youtube –   počátek v minutě 1:21