Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/24

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 v naší škole bude probíhat:

dne 3. 4. – 4. 4. 2023 od 8.00 do 17.00 hod.

Individuální termín zápisu je možný do 30. 4. 2023 po telefonické domluvě.

Po přijetí žádosti, vydá škola do 31. 5. 2023 „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“, které obdržíte poštou na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Požadované dokumenty pro zápis:

Žádost o přijetí ke školní docházce (zápisový lístek), kam zákonný zástupce uvede tyto náležitosti

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou korespondenční adresu
 • označení školy, jíž je žádost určena
 • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě zastupuje jméno a příjmení tohoto zástupce místo trvalého pobytu tohoto zástupce
 1. rodný list dítěte (postačuje prostá kopie)
 2. máte-li potvrzení o odkladu povinné školní docházky dítěte
 3. dvě z doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16,.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky dodejte žádost (ke stažení) o odklad do 31. 5. 2022, (součástí žádosti o odklad je nutné dodání potvrzení PPP nebo SPC a dětského lékaře nebo odborného lékaře).

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)

Předchozí zápisy:

2021

2020

2019

2018

2017

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

 1. Doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16 odstavec 9 školského zákona
 2. Kritérium sourozence.
 3. Kritérium odkladu povinné školní docházky dítěte vydaného naší školou.
 4. Dodržení kapacity školy – počet 10 žáků ve třídě, které je možno přijmout. Přihlášky odevzdané v pozdějším termínu budou posuzovány až po ukončení přijímacího řízení s uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu zápisu dětí k plnění povinné školní docházky. Těmito zájemci bude doplňována zbývající volná kapacita školy.

Mgr. Kateřina Karpíšková
ředitelka školy

V Ostravě – Výškovicích
2.03.2022

Zápis do 1. třídy