Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/22

Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními vlády a vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením MŠMT je organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v naší škole následující:

Zápis bude probíhat dne 6. a 7. dubna 2021 od 8:00 do 17:00, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Individuální termín zápisu je možný do 30. 4. 2021 po telefonické domluvě.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: grxckws)
 • e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostým emailem) na adresu pohodova_skola@volny.cz (bude-li email bez elektronického podpisu, je nutné žádost do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně podpisem)
 • poštou
 • osobní podání; vzhledem k zabránění vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy je nutno domluvit si dopředu termín návštěvy. (volejte sekretariát 595 782 131 v úřední hodiny Po-St: 8:00-12:00 k zajištění termínu nebo emailem)

Po přijetí žádosti, vydá škola do 30. 5. 2021 „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“, které obdržíte poštou na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Požadované dokumenty pro zápis:

Žádost o přijetí ke školní docházce (zápisní lístek), kam zákonný zástupce uvede tyto náležitosti

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou korespondenční adresu
 • označení školy, jíž je žádost určena
 • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě zastupuje jméno a příjmení tohoto zástupce místo trvalého pobytu tohoto zástupce
 1. rodný list dítěte (postačuje prostá kopie)
 2. máte-li potvrzení o odkladu povinné školní docházky dítěte
 3. dvě z doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16,.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky dodejte žádost (ke stažení) o odklad do 30. 5. 2021, (součástí žádosti o odklad je nutné dodání potvrzení PPP nebo SPC a dětského lékaře nebo odborného lékaře).

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

 1. Doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16 odstavec 9 školského zákona
 2. Kritérium sourozence.
 3. Kritérium odkladu povinné školní docházky dítěte vydaného naší školou.
 4. Dodržení kapacity školy – počet 10 žáků ve třídě, které je možno přijmout. Přihlášky odevzdané v pozdějším termínu budou posuzovány až po ukončení přijímacího řízení s uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu zápisu dětí k plnění povinné školní docházky. Těmito zájemci bude doplňována zbývající volná kapacita školy.

Mgr. Kateřina Karpíšková
ředitelka školy

V Ostravě – Výškovicích
15.03.2021

Zápis do 1. ročníku 2021-22