DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného studia, která poskytuje nové vzdělávací příležitosti a podpůrné vzdělávací služby pro zpravidla samostatně studující dospělé účastníky, kde hlavní odpovědnost za průběh a výsledky vzdělávání spočívá na studujících, kteří jsou odděleni od vyučujících (konzultantů).

Zdroj: Wikipedia.cz

DV – I. stupeň (akt. 9.11.2020)

1. – 4. třída

výuka probíhá plně v kompetenci třídních učitelů, kteří volí nejvhodnější způsob vzdělávání žáka. S jednotlivými rodiči jsou ve spojení pomocí telefonů nebo elektronické pošty.

5. třída

odkaz na stánku se zadanými úkoly na příslušné výukové týdny.

MATEMATIKA 5., 7., 8. a 9. třída

Výuka běží v čase běžné výuky (podle rozvrhu), video lze později zhlédnout i ze záznamu. Úkoly, které jsou zadány ve videu, však mají pevné termíny, později odevzdané nelze hodnotit. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem.
5. třída – výuka M
7. třída – výuka M + F
8. třída – výuka M + F
9. třída – výuka M

DV – II. stupeň (akt. 9.11.2020)

6. třída

odkaz na stánku se zadanými úkoly na příslušné výukové týdny.

7. třída

odkaz na stánku se zadanými úkoly na příslušné výukové týdny.

8. třída

odkaz na stánku se zadanými úkoly na příslušné výukové týdny.

9. třída

odkaz na stánku se zadanými úkoly na příslušné výukové týdny.

31.10.2020 – Oznámení pro rodiče – AKTUALIZOVANÉ

Vážení rodiče, rozhodnutím vlády ze dne 30.10. 2020 se od 2.11. 2020 uzavírají i školy zřízené dle § 16 odst.9 školského zákona (speciální školy).

Toto opatření se týká i naší školy, a proto jsme nuceni přejít na distanční výuku. Bližší informace o výuce očekávejte od svých třídních učitelů.

Děkuji za dosavadní spolupráci a přeji Vám hodně zdraví.

S pozdravem

Kateřina Karpíšková – ředitelka školy

29.10.2020 – Oznámení pro rodiče k vývoji situace

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji situace ve speciálním školství to vypadá, že od 2.11. 2020 dojde k uzavření všech, tedy i speciálních škol. Toto opatření se bude týkat i naší školy.

Pokud k tomuto opatření dojde (vláda bude jednat v pátek 30.10. 2020), přejdeme na distanční výuku a osobní přítomnost žáků ve škole nebude možná.

Sledujte, prosím, webové stánky školy. Informace budeme průběžně aktualizovat dle skutečného stavu.

S přáním pevného zdraví a pevných nervů

Kateřina Karpíšková – ředitelka školy.

Výuka od středy 14.10.2020

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se distanční výuka podle bodu I/4 naší školy netýká. Žáci chodí do školy v běžném provozu. Potvrzuji prodloužení podzimních prázdnin o 26. a 27. 10. 2020

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Karpíšková

Příloha – usnesení vlády z 12.10.2020