DISTANČNÍ VÝUKA pro 6. třídu

10. výukový týden od 9. – 13. 11. 2020

1. část

PŘÍRODOVĚDA

Potravní vztahy organizmů. Cvičení 1 a 2.

L a M Měkkýši. Učebnice str. 12. Hlemýžď zahradní. PS str.4, cv. 1.

ZEMĚPIS

Souhrnné opakování. Uč. str. 22, cv. 2. Zapsat pouze chybějící slova.

Z L a M Uživí nás naše země? Uč. str. 12 a 13. PS str. 7. cv. 1.

ČESKÝ JAZYK

ahoj kluci a holky, tady jsou úkoly na tento týden.  Ať vám to jde od ruky. L+M dostanou úkoly mailem. Barbora Karpíšková.

Učebnice str. 46/cv. 7 – doplnit a opsat do sešitu (celé věty a čitelně prosím).

DĚJEPIS

práce s textem (viz příloha)

Lucka + Marek
ČJ – učebnice str. 10/cv. 20, str. 11/cv.23 a
D – PŠ str. 9/cv. 5, str. 13/cv. 4, 5, str. 15/cv. 5

ANGLIČTINA

tento týden dokončíme kapitolu The Earth (Země). Doděláme si v pracovním sešitě cvičení na straně 13, budete se moci podívat na nějaké video k těm úkolům. No, zkrátka, myslím si, že s angličtinou vám druhý distanční týden uběhne jako voda. Navíc, ve čtvrtek jsem zase asi přes pana učitele třídního schopný poslat nápovědu k úkolům.

Pracovní sešit, strana 13 – cvičení 6: to jsme už dělali v minulém týdnu – jedná se o doplnění jednotlivých stupňů přídavných jmen. Už je to možná o něco složitější, protože ne vždy je vypsán první stupeň…

Pracovní sešit, strana 13 – cvičení 7: jedná se o doplnění předložek in, on nebo at. K tomuto cvičení můžete využít následující video:

Pracovní sešit, strana 13 – cvičení 8: doplnění logických tvarů přídavných jmen. V prvních čtyřech případech vybíráte z dvojice, která je úplně vpravo to lepší a převedete ho druhého stupně (-er). V dalších čtyřech případech jdete do třetího stupně přídavných jmen (-est).

Pracovní sešit, strana 13 – cvičení 9: v tabulce máme vypsaných šest světadílů naší Země. Úkolem je podle přízvuku napsat je do správného sloupečku. V jednotlivých sloupcích je naznačeno, kolik slov tam patří – zleva doprava: tři, dva a jedno slovo, jeden světadíl.

Pro správný přízvuk využijte třeba: 

Přeji vám hodně zábavy, to je opravdu jen a jen zábava, a kdyby náhodou byl nějaký problém – můj e-mail: martin.macecek@seznam.cz

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Všichni jste ještě doma a do poštovních schránek vám i nadále chodí letáky, upoutávky na akční zboží v různých supermarketech. Týdenní úkol pro vás – vytvořte koláž na téma „Mísa s podzimním ovocem“ (vystřihněte a nalepte obrázky) na formát A4, A3, případně svůj výtvor dokreslete pastelkami, nebo fixy. Uvědomte si, které ovoce dozrává v tomto období u nás a které pochází z tropických oblastí. Obrázek vyfoťte a odešlete e-mailem.

2. část

MATEMATIKA

Aritmetika – PS str 18 cv. 10+11 (to už většina z Vás má) a pak str 19 cv. 13, 14, 16, 17,
Geometrie – PS str 9 cv. 8, 9, 10,

Marek: PS str. 10 cv. 14, 15, pokračovat ve „Sčítání a odčítání bez přechodu“ str 10 cv. 1 a str 11 cv. 3 a 5.

Lucie: dokončit PL z minulého týdne, procvičovat násobení a dělení dle tabulky násobků a dělení.

OBČANSKÁ VÝCHOVA:

Dokončíme látku z minula. V učebnici na straně 24 opíšete 2 a 3 odstavec – Začnete slovy Dalším typem … a skončíte zápis ….vychovatelé nebo vychovatelky.

Téma zakončíme Adopcí na dálku, kde opíšete hned první odstavec V naší zemi ….. Afriky nebo Asie.

Cvičení str 34/3

L+M – ukázka z učebnice „Náš byt“ – v klidu přečíst povídku na obou stranách, můžete i na pokračování. Uvědomit si, co znamená výraz 3+1, 2+KK. Zpracovat cvičení z PS str 8 – oba úkoly.

FYZIKA

Učebnice str 18 opiš nadpis Fyzikální veličiny. Pokračuj opisem věty Vlastnosti těles …..fyzikální veličiny. Hned pokračuj přepisem tabulky. Fyzikální veličina/jednotka/značka jednotky.

Pracovní list se věnuje měření a měřidlům. Můžeš jej vyplnit přímo v počítači, uložit a poslat anebo si jej vytiskni, vyplň a vyfoť. Fotky mi potom pošli.

L+M – mohou se podívat na pracovní list třídy, ale jejich hlavním úkolem je zpracovat zadání dle PS str 6 cv. 10, 11, 13 a zkuste i 12.

3. část

Rodinná výchova:

Dnešní téma je Přátelství a láska. Ve vašem případě se bude většinou jednat o přátelství, tak jak to popisuje příběh v příloze. Ale i láska je ve vašem životě zastoupena – teď třeba k rodičům a sourozencům. Přečtěte si celou stranu 27 v příloze a zkus zodpovědět otázky 1 a 3 z bloku „Otázky a úkoly“. Přílohu nezavírej, budeš ji potřebovat v informatice.

Informatika:

Pokračujeme ve tvorbě seznamu. Využijeme přílohu z Rodinné výchovy. V prostřední části článku se píše o receptu na dobrého přítele. Zkus napsat podobný recept jako jsme minule psali na palačinky, tentokrát podle pokynů z přílohy. Na konec vlož obrázek z internetu, který by mohl vystihovat přátelství. Zhotovený soubor pošli mailem ke kontrole.

9. výukový týden od 2. – 6. 11. 2020

1. část

Přírodopis

Rozmanitost života na Zemi – uč. Str 17. Přečíst a do sešitu napsat nadpis + opsat zelený zvýrazněný rámeček.
Str. 18/cv. 10 a 12 písemně
Základní projevy živých organizmů Uč. str 19-22. Přečíst, zapsat dle str. 19 nahoře do sešitu. Naučit vyjmenovat všech šest základních projevů života.

L a M – Škrkavka dětská Uč. str.10 a 11. Přečíst a dle textu doplnit do PS 3/ cv 3 a str.4, cv. 4

Zeměpis

Měsíc působí na Zemi Uč. str. 20 a 21. Přečíst, do sešitu zapsat nadpis, zvýrazněný rámeček dole na str. 21. + zapsat doplňovací cvičení na str. 21

L a M – Živá příroda kolem nás. Uč. str.10 a 11 Přečíst a podle textu doplnit cv. 1a 2 v Ps na str. 6.

ČJ – předložky S/Z

– udělat si zápis do sešitu (viz příloha)
– učebnice str. 43/cv. 1 – opsat do sešitu celé věty + doplnit (čitelně prosím)

D – Indie + Čína

– udělat si zápis do sešitu (viz příloha – Indie + Čína) + přečíst v učebnici str. 54 – 58

Lucka + Marek
ČJ – učebnice str. 10/cv. 20, str. 11/cv.23 a
D – PŠ str. 9/cv. 5, str. 13/cv. 4, 5, str. 15/cv. 5

Angličtina

tento týden doladíme úkoly z předchozího období. Na konci prvního listopadového týdne byste měli mít vypracována všechna cvičení v pracovním sešitě na straně 12.
Ve cvičení 1 jde o doplnění světových stran ve směrové růžici, můžete využít učebnici na straně 12.
Ve cvičeních 2 a 3 máme za úkol propojit slova opačného významu, vždy je tam nápověda…
Ve cvičení 4 máte za úkol doplnit na základě vysvětlení zapsat určitý člen, nebo jen udělat pomlčkovou čáru, kam určitý člen nepatří.
A ve cvičení 5 se mají stupňovat přídavná jména (víme, že v pravidelných tvarech, které jsou právě v tom cvičení, se do druhého stupně přidává koncovka -er a do třetího pak -est. Prosím přečtěte si i malé vysvětlení nad samotným cvičením, popřípadě můžete využít i učebnici na straně 13 – je to rámeček u cvičení 6).

2. část

Fyzika

Učebnice str. 17 přečíst a provést zápis (opsat nadpis, opsat hned první větu a doplnit o „Měřidla a měření je normalizováno. Musíme používat správná a přesná měřidla“.
Úkol: 1) odpovězte do sešitu na U1 – přísloví o měření. 2) změřte v centimetrech délku nohavice vašich kalhot . od pasu po dolní lem

L+M – PS str 5/cv 6, 7, 9 a   změřte v centimetrech délku nohavice vašich kalhot . od pasu po dolní lem

Občanská výchova

Téma – Náhradní rodina UČ str. 23 a 24. Přečíst a provést zápis do sešitu. (opsat nadpis, opsat celou první větu hned pod nadpisem. Ze strany 24 překreslit bublinový obrázek). Do sešitu zpracuj cvičení na str. 34/cv.1.

L+M – PS str. 5 – napiš Jak pomáhám doma a str. 6 doplň správně a popiš obrázky – Oslavy

Tělesná výchova

V průběhu týdne, pokud nebude venku škaredě, běžte se projít ven na procházku, kolo, koloběžku, atd, na zahrádku a ze své venkovní aktivity pošlete fotku.

Pracovní činnosti

Máte-li doma tavnou pistoli, pak postavte věž/rozhlednu/zříceninu hradní věže. Nemáte-li pak ji postavte z papíru /krabičky, roličky, atd/. Fantazii se meze nekladou. Úkol je na 3 týdny. Nemusíte spěchat, ale neodkládejte to na moc pozdě.

Informatika

V odkaze/ukázka pracovního souboru/. Probíráme teď seznamy. Jsou číslované a nečíslované. Oba využijeme v úkolu. Tím je sestavení podobného receptu na palačinky. Nejprve napíšeš seznam s odrážkami (nalezneš nahoře v menu mezi nástroji), kde sepíšeš náčiní a suroviny potřebné k přípravě palačinek. Ve druhém seznamu – číslovaném napíšeš pracovní postup – sled činností, které se provádí při zhotovení palačinek.
Nezapomeň na nadpis (větší a tučné písmo, zarovnané na střed). Stránku doplň obrázkem. Pokud zvládneš barevné pozadí tak to bude na * (formát – stránka – pozadí – barva – zvol barvu).

3. část

Výtvarná výchova

Zadání úkolu pro tento týden je velmi jednoduché – venku nasbírejte listy, které vás zaujmou barvou, velikostí, nebo tvarem, dejte si je na dva dny vylisovat do knihy a pak z nich vytvořte na formát A4 zvíře….třeba jako v tomto odkazu:  Dokreslit detaily můžete fixem, pastelkami, nebo vodovými barvami. Fotografii výrobků mi pošlete na e-mail.

Matematika

PS – Aritmetika – pokračovat ve výpočtech. str 17 – 18 cv. 8 – 18
PS – Geometrie – str 8 cv. 5, 6

Marek – PS str. 12 cv. 1-6, str 13 cv. 1,2,3, a 7,8,
Lucie – vytisknout a vypracovat PL – str 46-48

Rodinná výchova

V příloze si přečti celou stranu. Do sešitu napiš nadpis Konflikt a manipulace. Překresli schéma bod 1 – 4. Opiš větu „Prostředkem manipulace …..sliby a lichotky“.
Zamysli se nad prvním bodem: Byl jsi někdy manipulován/a?

TO JE VŠE!