Termínová listina 2021/2022

23. 8.-27.8. 2021 Nástup pedagogických pracovníků – 9. 00 hod, přípravné práce
27. 8. – 31. 8. 2021 přípravné práce
1. 9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
7. 9. 2021 Třídní schůzky – organizační – 16. 00 hod.
27. 9. 2021 Volný den
28. 9. 2021 Státní svátek
27. 10. 2021 Podzimní prázdniny
28. 10. 2020 Státní svátek
29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
16. 11. 2021 I. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
17. 11. 2021 Státní svátek
23. 12. 2021 -2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 Nástup žáků a pedagogických pracovníků
11. 1. 2022 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
18. 1. 2022 II. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
31. 1. 2022 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část
Ukončení 1. pololetí
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
28. 2. – 6. 3. 2022 Jarní prázdniny
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
15. 4. 2022 Státní svátek
18. 4. 2022 Velikonoční pondělí
19. 4. 2022 III. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
7. 6. 2022 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
14. 6. 2022 IV. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
29. 6. 2022 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. část
Závěrečná hodnotící porada – ukončení školního roku pro pracovníky školy
30. 6. 2022 Slavností ukončení vyučování ve šk. roce 2021/2022