Termínová listina 2023/2024

28. 8. 2023 Nástup pedagogických pracovníků – 9. 00 hod, pracovní porada – organizační – 9. 00 hod. – přípravné práce
29. 8. 2023 Školení – Krizová komunikace s žáky, pedagogy a rodiči – 10. 00 hod.
30. 8. -1. 9. 2023 Přípravné práce
4. 9. 2023 Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023, zahajovací porada – 2. část – 9. 00 hod
12. 9. 2022 Třídní schůzky organizační – 16. 00 hod.
26. 9. 2023 Oslava 30. výročí založení školy
28. 9. 2022 Státní svátek
29. 9. 2023 Volný den
26. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
28. 10. 2023 Státní svátek
14. 11. 2023 I. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
17. 11. 2023 Státní svátek
23. 12. 2023 -2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
3. 1. 2024 Nástup žáků a pedagogických pracovníků
9. 1. 2024 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
16. 1. 2024 II. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
31. 1. 2024 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část
Ukončení 1. pololetí
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
11. 3. – 17. 3. 2024 Jarní prázdniny
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
29. 3. 2024 Státní svátek
1. 4. 2024 Velikonoční pondělí
2. 4. – 3. 4. 2024 Zápis do I. třídy (individuální zápisy do 30. 4. 2024)
16. 4. 2024 III. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
1. 5. 2024 Státní svátek
8. 5. 2024 Státní svátek
4. 6. 2024 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
11. 6. 2024 IV. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
27. 6. 2024 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. část
Závěrečná hodnotící porada – ukončení školního roku pro pracovníky školy
28. 6. 2024 Slavností ukončení vyučování ve šk. roce 2023/2024