Termínová listina 2022/2023

29. 8.- 31.8. 2022 Nástup pedagogických pracovníků – 9. 00 hod, přípravné práce
1. 9. 2022 Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
8. 9. 2022 Třídní schůzky – organizační – 16. 30 hod. II. stupeň
13. 9. 2022 Třídní schůzky – organizační – 16. 00 hod. I. stupeň
28. 9. 2022 Státní svátek
26. – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
28. 10. 2022 Státní svátek
28. 10. 2022 Státní svátek
15. 11. 2022 I. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
17. 11. 2021 Státní svátek
18. 11. 2022 Volný den
23. 12. 2022 -2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 1. 2023 Nástup žáků a pedagogických pracovníků
10. 1. 2023 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
17. 1. 2023 II. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
31. 1. 2023 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část
Ukončení 1. pololetí
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
6. 3. – 12. 3. 2023 Jarní prázdniny
3. 4. – 4. 4. 2023 Zápis do I. třídy (individuální zápisy do 30. 4. 2023)
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
7. 4. 2023 Státní svátek
10. 4. 2023 Velikonoční pondělí
18. 4. 2023 III. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
1. 5. 2023 Státní svátek
8. 5. 2023 Státní svátek
6. 6. 2023 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
13. 6. 2023 IV. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
29. 6. 2023 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. část
Závěrečná hodnotící porada – ukončení školního roku pro pracovníky školy
30. 6. 2023 Slavností ukončení vyučování ve šk. roce 2022/2023