Termínová listina 2020/2021

25. 8.-27.8. 2020 Nástup pedagogických pracovníků – 9. 00 hod, přípravné práce
1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
15. 9. 2020 Třídní schůzky – organizační – 16. 00 hod.
28. 9. 2020 Státní svátek
28. 10. 2020 Státní svátek
29. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
16. 11. 2020 Volný den
17. 11. 2020 Státní svátek
18. 11. 2020 I. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí
21.-22. 12. 2020 Volné dny
23. 12. 2020 -3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 Nástup žáků a pedagogických pracovníků
12. 1. 2021 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
19. 1. 2021 II. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 2. čtvrtletí
28. 1. 2021 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část
Ukončení 1. pololetí
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
15. 2. – 21. 2. 2021 Jarní prázdniny
1. 4. + 2. 4. -2021 Velikonoční prázdniny
5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
13. 4. 2021 III. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí
8. 6. 2021 Konzultační hodiny – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
15. 6. 2021 IV. pedagogická rada – prospěch a chování žáků za 4. čtvrtletí
29. 6. 2021 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. část
Závěrečná hodnotící porada – ukončení školního roku pro pracovníky školy
30. 6. 2021 Slavností ukončení vyučování ve šk. roce 2020/2021