ZÍSKALI JSME TITUL FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Naše škola se ve čtvrtek 4. prosince 2014 oficiálně stala Fakultní školou Ostravské univerzity. Titul převzala ředitelka školy Mgr. Kateřina Karpíšková z rukou prorektorky Doc. PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D.

Naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V rámci této spolupráce zajišťujeme hospitaci studentů při výuce, konzultace speciálních pedagogů při výuce, pozorování žáků při výuce především s diagnózou ADHD, PAS atd. Pomoc s vedením diplomových prací a zdokonalení se prakticky v procesu vzdělávání.