virtuální prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
Exkurze ve Fulneku
Sváteční turnaj ve stolním fotbálku
Den ochrany člověka za mimořádných událostí.
zahajujeme plaveckou sezónu
Etiketa není žádná věda
děti ze školní družiny navštívily knihovnu
zimu jsme kreslili ve 4.třídě