Škola v přírodě - Mečová
účastníme se celorepublikové akce Ukliďme Česko
foto pel-mel ze dne otevřených dveří
testování našich žáků v TV
pozvánka na akci ukliďme česko
zápis do 1.třídy
Den na zahradě se školní družinou
Krásné Velikonoce přejí žáci 3.třídy
návštěva zemědělského muzea v Ostravě
Velikonoční tvoření v knihovně