jak funguje Vesmír
krásný pátek
Psaní s prvňáčky
ekologický pobyt Švagrov
Květinová sbírka
Běh Naděje 2022
Kytičkový den
Ozdravný pobyt Jeseníky
školní jídelna
Den ochrany člověka za mimořádných událostí