Lanová opičí dráha
Halloweenský den
výuka ve dnech 25-26. 10.
Výlet do Krnova
Stavebnice Magnetic polydron
Canisterapie s Torou
běh naděje