DISTANČNÍ VÝUKA pro 7. třídu

10. výukový týden od 9. – 13. 11. 2020

1. část

ANGLIČTINA:

tento týden si procvičíme doplňování moc nebo málo do vět. Ono je to v češtině docela jednoduché, ale angličtina má v tomto problému přece jen trošku komplikovanější.

Pro lepší pochopení vkládání do vět a few/ a little (few/little), ale také much/ many – tedy málo a hodně – si nejprve pusťte následující video. Myslím si, že onen Broňa, nadšený učitel z Brna, to připravil tak dobře, že kdybych to natáčel já sám, byl bych pouhou jeho karikaturou.

A až to budete mít důkladně prohlédnuté, vyplňte následující cvičení (pracovní list ke stažení) a  Tady je to video

Máte hotovo? Rozumíte tomu? Pokud ne, napište mi a já se vám to ještě znovu pokusím vysvětlit.

ČESKÝ JAZYK

Tentokrát nebudete nic psát do sešitu, tentokrát se budete testovat, nakolik jste si zapamatovali to podstatné.

Test 1, Test 2, Test 3.

Posílám vám odkazy na testy na netu. Vy si je udělejte jak nejlépe dokážete a svůj výsledek mi buď pošlete jako printscreen, nebo vyfoťte mobilem a pošlete na mail. Termín odevzdání je čtvrtek. Hana Eliášová

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Venku ještě stále padá listí a pomalounku přichází zima. Vyjděte proto ven na procházku, pozorujte barvy okolo sebe, změny v přírodě a na základě toho, co uvidíte, nakreslete nebo namalujte obrázek na téma „Podzimní krajina“. Výsledek vyfoťte a odešlete e-mailem.

2. část

SEMINÁŘ Z INFORMATIKY:

Dalším dílem v počítači je zvuková karta, jejímž úkolem je převést digitální záznam 1 a 0 do podoby, kterou můžeme ušima slyšet. Krátká prezentace o zvukových kartách Vás seznámí s některými odbornými výrazy a použitím přípojných konektorů. Prezentaci si vytiskněte a nalepte do sešitu. Kdo nemá tiskárnu si prezentaci opíše, není to vůbec dlouhé. Praktická část je v následujícím cvičení, kde si pohrajete s malováním. Pokud si nebudete vědět rady, napište mi.

9. výukový týden od 2. – 6. 11. 2020

1. část

Angličtina:

pro tento týden si vystačíme s pracovním sešitem a s pokusem o sjednocení probraného učiva. Kdyby děti měly do konce týdne hotovy úkoly ve zmiňovaném pracovním sešitu na straně 13 (jsou čtyři), bylo by to fajn.

Ve cvičení 4 jde o doplnění jednotlivých slov z rámečku podle významu do vět.

Ve cvičení 5 se má odpovídat podle pravdy na otázky – nabízím volný český překlad těch otázek: Umíš udržet rovnováhu (těla)? Umíš hrát míčové hry? Dokážeš rychle reagovat? Jak se udržuješ fit? Jak nejraději odpočíváš? Máš rád rychlé hry? Znáš pravidla fotbalu?

Ve cvičení 6 jde o dvě věci – doplnění třetího stupně přídavných jmen do otázky (slovo je v závorce za otázkou) a odpověď na otázku – příklad: Which games has the tallest players? (Která hra má nejvyšší hráče) Basketball has the tallest players.

Cvičení 7 je pak krátká samostatná práce na téma „Co děláte, abyste udrželi své tělo čisté a jak často?“ Stačí dvě věty…

Pokud si s úkoly nebudou děti vědět rady, pošlu nejpozději ve čtvrtek vypracované odpovědi…
Příští týden pak přejdeme na lekci 6, kde bychom si společně i něco přečetli.

Zeměpis:

stejně jako v angličtině, i tady, v zeměpise, sladíme učivo. Zkusme do sešitu odpovědět na otázky 1, 2, 3 pod nadpis Střední Amerika (prosím, vypište i otázky, nejen odpovědi) a úkoly 3 a 4 pod nadpis Jižní Amerika (prosím, vypište i otázky, nejen odpovědi). Využijte při tom texty z učebnice od strany 46 po stranu 56.

Přírodopis:

tady dojedeme učivo o ptácích, které jsme si vlivem změn v organizaci školy před podzimními prázdninami už nestačili zapsat. Zápis naleznete v učebnici na straně 25, k tomu si ještě udělejte přehled zástupců ptáků podle učebnice strana 23 až 25. Můžete využít i následující tabulku (buď ji opíšete do sešitu, anebo si ji můžete vytisknout, vystřihnout a do sešitu nalepit):

Podtřída ptáků

Zástupci podtřídy

Běžci

pštros dvouprstý, emu australský, nandu pampový

Letci – tučňáci

tučňák patagonský

Brodiví

čáp bílý, čáp černý, volavka popelavá

Vrubozubí

kachna divoká, labuť velká, husa domácí

Dravci

káně lesní, jestřáb lesní, orel mořský, poštolka obecná, sup mrchožravý, kondor krocanovitý

Hrabaví

kur domácí, bažant obecný, koroptev polní, krocan domácí

Dlouhokřídlí

racek chcechtavý

Měkkozubí

holub hřivnáč, holub domácí, hrdlička zahradní

Papoušci

papoušek vlnkovaný, amazoňan modročelý, ara zelený

Sovy

sova pálená, výr velký, puštík obecný, sovice sněžná

Šplhavci

datel černý, strakapoud velký, žluna zelená, tukan pestrý

Pěvci

skřivan polní, vlaštovka obecná, jiřička obecná, kos černý, drozd zpěvný, sýkora koňadra, strnad obecný, pěnkava obecná, vrabec polní, špaček obecný, havran polní

Poznámka – klidně už prozradím i téma na následující týden, pokud by měl někdo chuť i čas, může začít pracovat na vlastní malé sbírce zvířat – ze tříd ryby, obojživelníci, plazi  ptáci si vyberte jednoho zástupce, toho v pěti větách popište a přidejte obrázek (pracovat můžeme na papír, kde si to zaznamenáváte propiskou, obrázek zvířete si nalepíte nebo nakreslíte, ale můžete využít i textový dokument v počítači, kde si zaznamenáte zmiňovaný popis zvířat a vložíte stažený obrázek). Samozřejmě, název zvířat by měl být nahoře papíru nebo dokumentu větším písmem a zvýrazněn…

2. část

Seminář z Informatiky

V příloze je nové téma – Grafické karty. Přílohu si opište do sešitu – konektory si můžete vytisknout, ale můžete i jednoduše překreslit.
Vaším úkolem je poslat mi prezentaci na téma Grafické karty. Bude mít 3 stránky a bude obsahovat text i obrázek. Termín je do neděle.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

V uplynulých týdnech jsme si povídali o perspektivě, sbíhavosti do jednoho bodu. Zkoušeli jste si kreslit krabici, takže si vezměte obyčejnou tužku, případně tu, co používáte v hodinách (č.4, 5, 6), a zkuste nakreslit ulici s domy, jako v tomto odkazu
Výsledky své práce vyfotografujte a pošlete mi na e-mail.

ČESKÝ JAZYK

prezentace z českého jazyka. Na konci prezentace jsou úkoly. Prosím, pečlivě si prezentaci pročtěte a úkoly plňte pečlivě. Odešlete mailem ke kontrole.