DISTANČNÍ VÝUKA pro 9. třídu

10. výukový týden od 9. – 13. 11. 2020

1. část

PŘÍRODOPIS:

Prvky Uč. str. 25-27. Přečti a zapiš vždy název prvku, jeho použití a naleziště, pokud je v učebnici uvedeno.

ZEMĚPIS:

Město a venkov. Uč. str. 13.Přečti.  Zapiš do sešitu nadpis a zakresli žlutou pyramidu hierarchie sídel, zapiš, jaké funkce může sídlo plnit.

CHEMIE:

Organické látky a jejich složení. Zapiš do sešitu nadpis a zvýrazněný rámeček dole na str. 30.

ANGLICKÝ JAZYK

Tentokrát se zaměříme na stupňování přídavných jmen. Podívejte se na odkazy a videa, udělejte si test a jeho výsledek mi vyfoťte nebo pošlete jako printscreen.  Test 1test 2 a test 3. A nakonec vyplňte pracovní list.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Na tento týden jsem vám připravila kreslicí úkol – venku si najděte libovolný list stromu a doma jej nakreslete na papír tak, jak jej vidíte. Soustřeďte se na tvar, detaily listu a žilkování. Můžete kreslit tužkou, nebo pastelkami na menší formát. Nezapomeňte na stínování.  Neobkreslujte! Obrázky vyfoťte a odešlete na e-mail.

2. část

SEMINÁŘ Z INFORMATIKY:

Dnes oblíbený pojem WIFI, pod který zahrnujete absolutně vše. Ale tak to není. Jedná se jen malou část připojení k síti a ještě to není vždy jen připojení k internetu. Prostudujte si přílohu – prezentaci. Opište si 3 a 4 slide /snímek/ do sešitu. Zároveň do sešitu napiš odpovědi na 5 slide. Pokud něčemu nerozumíte, napište mi.

9. výukový týden od 2. – 6. 11. 2020

1. část

PŘÍRODOPIS:

Přehled minerálů, nerostů Uč. str. 24 přečíst a zapsat do sešitu nadpis a názvy jednotlivých mineralogických tříd s příklady

ZEMĚPIS:

Sídla, Rozmístění obyvatelstva. uč. str. 11, 12. Přečíst, udělat zápis.

CHEMIE:

Paliva uč. str. 29, cv. 11 zapiš do sešitu a vysvětli pojmy : biomasa, elektrárna, výhřevnost, ropná havárie.

2. část

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Protože se v hodinách výtvarné výchovy málokdy dostaneme k historii umění, tento týden vám dávám za úkol vytvořit pomocí Internetu krátký referát o Leonardu da Vincim, jeho životě a díle, ve formátu textového dokumentu s vloženými obrázky. Hotové referáty mi odešlete na e-mail.

ČESKÝ JAZYK

zápis z češtiny – napíšete si do literatury. Zároveň v příloze přikládám knihu Na západní frontě klid v pdf. formátu. Přečtete si prosím 1.kapitolu (cca 7 stran) a napíšete mi, o čem ta kapitola byla.
Samozřejmě koho to zaujme, může si přečíst více nebo pustit film, který podle knihy vznikl.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Připravte si dvě hliníkové plechovky od nápojů. Příští týden je použijeme k další výrobě. Hlavně aby nebyly pomačkané, mohou být 0,3 i 0,5 litrů, hlavně je dobře vypláchněte a vysušte, aby nebyly lepkavé. Kdo bude mít zájem, nechť koukne na výrobu plechovek. Obětujte pár minut!

SEMINÁŘ Z INFORMATIKY

Testujeme počítačovou síť. Přílohu si vytiskněte, nalepte do sešitu a splňte 3 úkoly zadané v textu. Kdo nemá tiskárnu, tak to opíše. Žíly se mu nezkrátí.
Těším se na Vaše odpovědi.