Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých žáků:

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 dle evidenčního čísla.

088, 089, 092, 106, 107, 108, 109, 110.

Konkrétní seznam žáků dle evidenčních čísel je uložen k nahlédnutí zákonným zástupcům na sekretariátě školy.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020-21 bez přítomnosti dětí

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat od 1. do 30. dubna v pracovní dny, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: grxckws)
 • e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostým emailem) na adresu pohodova_skola@volny.cz (bude-li email bez elektronického podpisu, je nutné žádost do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně podpisem)
 • poštou
 • osobní podání; vzhledem k zabránění vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy je nutno domluvit si dopředu termín návštěvy. (volejte sekretariát 595 782 131 v úřední hodiny Po-St: 8:00-12:00 k zajištění termínu nebo emailem)

Po přijetí žádosti, vydá škola do 30.5.2020 „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“, které obdržíte poštou na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Požadované dokumenty pro zápis:

Žádost o přijetí ke školní docházce (Zápisní lístek), kam zákonný zástupce uvede tyto náležitosti

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou korespondenční adresu
 • označení školy, jíž je žádost určena
 • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě zastupuje jméno a příjmení tohoto zástupce místo trvalého pobytu tohoto zástupce
 1. rodný list dítěte (postačuje prostá kopie)
 2. máte-li potvrzení o odkladu povinné školní docházky dítěte
 3. dvě z doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16,.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky dodejte žádost (ke stažení) o odklad do 30. 5. 2020, (součástí žádosti o odklad je nutné dodání potvrzení PPP nebo SPC a dětského lékaře nebo odborného lékaře).

Vzhledem k uzavření PPP a SPC se řízení o odkladu povinné školní docházky přerušuje na dobu neomezenou, respektive nezbytně nutnou. Pokud zákonný zástupce nemá vyřízené potvrzení PPP nebo SPC, je možné dodat až po znovuotevření těchto institucí.

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)