Projekt EU – Šablony III.

Základní informace o projektu

Název školy příjemce Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.
Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021378
Název projektu Výškovice – Šablony III
Zahájení projektu 01.09.2021
Ukončení projektu 30.06.2023
Délka projektu 22 měsíců
Podpora celkem 307 831,00 Kč

Aktivity

Kód Název Počet šablon
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 10
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 8
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita) 1
3.II/13 Projektový den mimo školu 1

ODKAZ: IS KP 14+

projekty EU