Projekt EU – Šablony IV.- Operační program Jan Amos Komenský

Základní informace o projektu

Název školy příjemce Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.
Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005639
Název projektu Výškovice – Šablony IV
Zahájení projektu 01.09.2023
Ukončení projektu 31.12.2025
Délka projektu 28 měsíců
Podpora celkem 582 800,00 Kč

Naše škola se zapojila do Operačního programu Jan Ámos Komenský ve Výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

TYPY INTERVENCÍ

  • modernizace vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy
  • zatraktivnění učitelské profese
  • podpora pedagogických pracovníků
  • podpora začínajících učitelů i jejich profesního rozvoje
  • zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání
  • snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání

Projekt Výškovice – Šablony IV. je spolufinancován Evropskou unií.

ODKAZ: IS KP 21+

Projekt Výškovice Šablony IV.