Rozvoj technických dovedností žáků

V létě 2015 se naše škola zapojila do projektu – výzvy č. 57  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Rozvoj technických dovedností žáků.

Záměrem a cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků, což přispěje k rozvoji technických dovedností žáků na druhém stupni. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojili žáci sedmé, osmé a deváté třídy pod vedení p. učitelky Vláčilové a p. učitele Šindlera.  Od září, kdy jsme vybavili školní dílnu novým nářadím a pomůckami, jsme pustili do plánování, přípravy, tvorby až k finálnímu zhotovení výrobků. Žáci se v průběhu projektu seznámili s materiálem a druhy nářadí, který používali, a naučili se zpracovat své žákovské portfolio.

Sedmá třída sestavovala malé dřevěné domečky z dřevěné tyčoviny, dýhy a s pomocí lepidla skládali budovy. Osmá třída pracovala po skupinách a jejím úkolem byla výroba ptačích krmítek na zimu (nejen na školní zahradu a dvůr). Devátá třída se rozhodla pro celo třídní projekt „Manhattan“, což je sada vzájemně spojených bedniček pro ukládání nářadí.

Před a souběžně se zhotovováním výrobků žáků probíhala druhá část projektu – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy .

Oba pedagogičtí pracovníci ZŠ se účastnili školení a kurzů, které byly zaměřeny na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti práce s technickými materiály a z nich získané znalosti aplikovali ve výuce. Vzdělávací kurzy měly metodickou část, aby učitelé získali také pedagogické kompetence k modernímu pojetí technického vyučování.