Den otevřených dveří – vánoční dílny

V loňském roce jsme oslavili 20-té výročí školy „Dnem otevřených dveří“. Tuto velice úspěšnou akci chceme v letošním školním roce 2014/2015 zopakovat a dovolujeme si Vás pozvat dne 4.12.2014 v době od 9:00 – 17:00 opět na D.O.D.

PROGRAM:

  • prohlídka školy
  • ukázky výuky (8:55 – 10:45)
  • adventní dílny (15:00 – 17:00)
  • žákovská kavárna

Od samotného rána probíhaly přípravy na tento důležitý den. V kuchyňce byly napečeny perníčky a žáci šesté třídy je zdobili čokoládovou a cukrovou polevou. Zpočátku se chvěly ruce, ale časem získávali jistotu a přesnost. Mezitím paní učitelky a ostatní děti zdobily třídy vánočními a mikulášskými dekoracemi.

V devět hodin jsme mohli OTEVŘÍT DVEŘE a přivítat první návštěvníky. Ve třídách probíhala ukázková výuka, a tak mohli hosté spatřit průběh hodiny na prvním i druhém stupni a zavzpomínat si na svá školní léta. Byli zde i tací, které to teprve čeká. Na závěr vyučování nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Svatý muž se svými pomocníky obcházel jednotlivé třídy a zjišťoval, jakpak se žáci chovají v průběhu školního roku. No slavné to není, a přesto si nikoho čert neodnesl.  Dokonce žáci dostali i malé výslužky. Avšak většinu z nich musel čert očernit svými sazemi, aby pamatovali dobrého chování.

Po obědě přišlo na řadu druhé kolo dne otevřených dveří. Od čtrnácti hodin probíhaly v prostorách školy adventní dílny, ve kterých si hosté potrápili ruce i mozek. Čekala na ně řada úkolů, např. tvorba vánočních přání pomocí výšivek,  zhotovení svícnu, luštění kvízů s vánoční tematikou, výroba vlastní svíčky, andělíčka, papírových masek čerta s Mikulášem, vánočních ozdob na stromeček a zvonečku.

Po náročných aktivitách se mohli naši hosté občerstvit v žákovské kavárně a pochutnat si na zmíněných perníčcích. Žádný k mé lítosti nezbyl.