MIKULÁŠ 2017

Mikuláš se svými pomocníky v naší škole. Rovněž i do naší školy zavítal Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Prošel se po jednotlivých třídách a podle seznamu hříšníků měl čert plné ruce a kopyta práce. Anděl jen hodným nebo polepšeným žákům rozděloval z andělského košíku. Mnozí se na poslední chvíli zachránili říkankou nebo básničkou. Děkuji tímto ctihodnému Mikuláši J.K., čertovskému M.V., andělské Š.V.N. a fotografovi F.T. za výborně odvedenou „svatou“ návštěvu.