Tři králové přišli na Den otevřených dveří

Na Den otevřených dveří nás skutečně navštívili Kašpar, Melichar a Baltazar, jak víme, jsou tři králové. Nejen oni, ale i návštěvníci z řad rodičů, budoucích zájemců a pozvaných hostů si prohlédli prostory naší školy od šaten, přes třídy, speciální učebny až po jídelnu, kde mohli najít občerstvení. V jednotlivých třídách viděli ukázky výuky anebo tvůrčí dílny, kde si mohli vytvořit malý výrobek.