Ověřujeme plavecké dovednosti

Čas od času nastane potřeba ověřit získané znalosti a dovednosti, které se žáci naučili. A proto jsme vyrazili na plavecký bazén v Porubě s žáky II. stupně, abychom zjistili, jestli nezapomněli plavání. Počasí nám přálo, náladu jsme měli všichni výbornou.