Pohádka O perníkové chaloupce

V rámci dramatické výchovy odehráli naši žáci pohádku O perníkové chaloupce. Kulisy a doplňkové obrázky si vlastnoručně děti nakreslily a vyrobily!!! Nejen výtvarně, ale i literárně se malí umělci projevili, protože si sami pohádku zpracovali a vymysleli vlastní závěr.