Den dětí I. stupně na školní zahradě

Den dětí jsme s žáky 1. stupně oslavili soutěžemi o sladké ceny a potom jsme si společně opekli špekáčky na školní zahradě. Všem dětem přejeme hezký Den dětí.