Den dětí na školním dvoře

Krásné sobotní ráno přejí všechny spokojené děti, které si Dětský den velmi užily. Soutěže se konaly v pátek odpoledne na školním dvoře, pak jsme se přesunuli na zahradu, kde pan školník zapálil oheň. Opekli jsme si špekáčky. Na závěr dne děti prošly stezku odvahy.  Potom jsme si všichni popřáli krásnou dobrou noc.