Deváťáci školního roku 2014

Jakmile se předala vysvědčení žákům nižších ročníků, uspořádali letošní deváťáci malé pohoštění jako poděkování a rozloučení s naší školou a všemi pedagogy. Sami připravili či napekli a zařídili malé pohoštění, příjemně jsme si poseděli a popovídali. Některé kolegyně objevily fotografie našich deváťáků z předchozích ročníků a zavzpomínali jsme na jednotlivé akce a historky z výuky, výletů, škol v přírodě a pod. Děkujeme a přejeme absolventům další úspěšný krok v jejich životě.