Den dětí 2021
Přírodní rezervace Rezávka
Zapojení do výzkumu
překvapení pro maminky
Přednáška Policie ČR
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Letní tábory Kultura Jih