Když už mám občanku……

V pátek 14.5. proběhla u nás ve škole přednáška na téma Trestní odpovědnost mládeže.

Paní Bc.por. Martina Jablonská z preventivního oddělení Policie ČR osvětlovala žákům 8. a 9. tříd, co to vlastně znamená, když už dostanou občanský průkaz, jaký je rozdíl mezi nezletilým a mladistvým, přestupkem a trestným činem.

Zábavnou formou představila žákům nejčastější provinění mladistvých, se kterými se Policie setkává a jejich případné řešení. Dále je poučila, jak se nestát obětí trestného činu (například krádeže).

Vzhledem k nařízeným proti epidemiologickým opatřením proběhla přednáška on-line. Jsme rádi alespoň za tuto možnost, ale přímé návštěvě přednášejícího ve škole se nic nevyrovná.

Přednáška Policie ČR
Přednáška Policie ČR