Pracujeme s informacemi aneb mediální gramotnost

Informace se na nás valí ze všech stran. Všichni koukáme na televizi, čteme zprávy na internetu, pohybujeme se na sociálních sítích…, jak se ale v takovém množství správně zorientovat? Jak si ověřit, zda informace je pravdivá a nejedná se o hoax? Co jsou to ověřené zdroje. A když to říkají v televizi, musí to být pravda? Jaký je rozdíl mezi zprávou a komentářem?

V rámci mezipředmětových vztahů pomáháme žákům 8. a 9. třídy vyznat se ve složitém světě médií a informací.

Již během distanční výuky proběhla on-line přednáška na téma Kritické myšlení. Díky moderním technologiím přednášela žákům paní lektorka až ze vzdáleného Chebu.

Druhá přednáška tohoto cyklu proběhla na téma Cizinci mezi námi. Pracovnice neziskové organizace seznámily naše žáky s problematikou migrantů a azylové politiky ČR. Kdo může v ČR požádat o azyl? Kolik lidí azyl skutečně dostane. Co se s těmi lidmi děje. Z jakých zemí a z jakých důvodů migrují do ČR. A je to opravdu v českém prostředí tak velké téma, jak o něm informují média?

Naši minisérii přednášek odborníků z různých praxí završíme přednáškou preventistky Policie ČR na téma Trestní odpovědnosti, kriminality mládeže a zodpovědnosti za vlastní jednání.

I když je letošní rok ochuzen o exkurze a možnosti osobních návštěv různých institucí a zařízení, snažíme se alespoň pomocí přednášek zpestřit výuku a udělat ji tak zajímavější pro všechny.

Organizace pro pomoc uprchlíkům