běh naděje
Výstavba hřiště
na školním dvoře
Příběh první - Pan Kopýtko
1. třída
Ochrana osob a majetku
pracovní činnosti
škola v přírodě - den 2
potřeby pro prvňáčky