Příběh první - Pan Kopýtko
1. třída
Ochrana osob a majetku
pracovní činnosti
škola v přírodě - den 2
potřeby pro prvňáčky
Projektový den - Štramberk
Projektový den - Štramberk
Dětský ranč Hlučín