Projekt EU – Šablony II.

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili další projekt EU pod názvem: Výškovice – Šablony II.
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012458
Do projektu se zapojili pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Lenka Štolfová, Mgr. Alena Volná, Mgr. Barbora Karpíšková, Ing. Ivo Šindler, p. uč. Maceček, Mgr. Hana Eliášová.
V průběhu dvou let bude ve škole probíhat:

  1. Čtenářský klub (fotogalerie)
  2. Klub zábavné logiky a deskových her (fotogalerie)
  3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  5. Využití ICT ve vzdělávání v ŠD
  6. Projektový den
  7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK
  8. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK (článek a fotogalerie)
Šablony II.