Čtenářské kluby v naší škole

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili další projekt EU pod názvem Výškovice – Šablony II.

Jeho součástí jsou i dva „Čtenářské kluby“ pro mladší a starší žáky prvního stupně. V průběhu září, října a listopadu jsme se seznámili s mnoha knihami nejen ze školní knihovny, ale i z domácích knihoven jednotlivých žáků. V listopadu jsme navštívili městskou knihovnu ve Výškovicích. Četba z knih děti baví, o knihách si povídáme a získáváme tak nové informace a vědomosti.