Klub logiky a deskových her

Při škole fungují dva kluby logiky a deskových her, jejichž cílem je rozvoj logického (ale i informatického) a strategického myšlení dětí na základě projektu Šablony II. Klub je přístupný pro všechny žáky. Je přístupný i pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, nezávisle na studijních výsledcích. Klubové schůzky se konají zpravidla 1krát týdně a trvají devadesát minut.

Náplní činnosti klubů jsou deskové a společenské hry (např. šachy, karty, aktivity, scrabble,…), práce s počítačem, hádanky, kvízy a hlavolamy, se záměrem vést děti k rozvoji intelektových schopností v různých oblastech (logika, praktičnost, verbální a matematické schopnosti, vnímání, postřeh a taktika, plošná a prostorová představivost, kreativita)..