Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu Šablony, jehož součástí je i zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK. V průběhu realizace projektu měly děti možnost seznámit se se dvěma odborníky z praxe. Skupina starších dětí byla v úvodních hodinách poučena o dodržování zásad a způsobu práce v PC učebně. Následně probrali práci se školními tablety, bezpečném zacházení a ovládáním základní obrazovky tabletu.

Další probranou činností bylo napájení tabletu, sledování stavu baterie a ukládání tabletů do nabíjecí skříně. Následovalo vysvětlení pojmů jas, osvětlení, zvuk, tapeta, wifi připojení. Rovněž jsme se naučili používat internet na tabletu, kdy jsme prozkoumali stránky wikipedia.cz a pro oddech alik.cz. Odborník z praxe neopomněl zmínit bezpečnost na internetu pomocí nástěnného obrazu Desatera bezpečnosti.

V pokročilých hodinách navázali žáci na práci s antivirem a údržbou datového úložiště, což kupodivu zvládali a pochopili všichni rychle a dobře. Představili jsme si aplikaci Wattpad, která umožňuje používat tablet jako čtečku knih s vlastní virtuální knihovnou.

Na počítačích nám odborník z praxe ukázal program Malování 3D, kdy jsme vytvořili dopravní prostředky v prostoru. V předvánočním období jsme vyhledávali na Youtube vánoční písničky a koledy, které jsme si s chutí zazpívali. Současně jsme v programu Malování 3D prohlubovali dovednosti malováním vánočního stromečku. Celou činnost jsme ukončili kreslením vánoční baňky v 3D, které si děti následně vytiskly a použily k výzdobě školy.

Skupina mladších dětí se v prvních hodinách naučila pojmenovat části PC sestavy, zapínat a vypínat PC, vyzkoušely si práci s myší. V dalších hodinách zkoušely děti ovládání myši „nanečisto“ a přihlásit se pod uživatelským jménem Družina a pak spustit program Malování. Odborník jim představil program Malování a následně jsme je nechali vyzkoušet spuštění programu samostatně. Odborník dětem ukázal na interaktivní tabuli ovládací tlačítka programu Malování. Následně jsme jim společně pomáhali podle instrukcí vytvořit jednoduchý, barevný obrázek pomocí vkládání tvarů na prázdný list. Děti dokázaly nakreslit s dopomocí barevný semafor a vánoční stromeček ze základních geometrických tvarů.

V závěrečných lekcích představil odborník dětem program Open Office a jeho ovládací panel. Společně jsme pak pomocí písmen zkoušeli psát jednoduchá slova. Na ploše zapnutého počítače pak měli najít svůj uložený dokument, vepsat do něj jednoduchou větu a uložit změny. V poslední hodině před vánoci psali jednoduché přání. Po uložení na plochu jsme pomocí flash disku práce vytiskli na barevné tiskárně.