Archív značky pro: ochrana osob

etapový závod družstev s ověřením znalostí o ochraně osob a majetku za mimořádných událostí