Archív značky pro: mimořádné události

etapový závod družstev s ověřením znalostí o ochraně osob a majetku za mimořádných událostí