Archív značky pro: II. stupeň

účastníme se celorepublikové akce Ukliďme Česko
návštěva zemědělského muzea v Ostravě
virtuální prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
Exkurze ve Fulneku
Sváteční turnaj ve stolním fotbálku
Den ochrany člověka za mimořádných událostí.
Etiketa není žádná věda
virtuální prohlídka distribuční soustavy
Den požární bezpečnosti
letadlem okolo Česka