Stavební práce u školy

Upozornění pro rodiče:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že od 13. 10. 2021 budou za budovou školy probíhat stavební práce. (Úprava prostranství za školou). Cesta kolem budovy školy bude využívaná jako příjezdová cesta pro stavební stroje a auta.

Prosím, nabádejte své děti před odchodem do školy, aby dbaly své zvýšené bezpečnosti při příchodu i odchodu ze školy. Naši pedagogičtí pracovníci je taktéž poučí a před vyučováním budou posíleny dohledy nad žáky.

Je také potřeba počítat se zvýšenou hlučností a prašností.

Zároveň žádám, abyste neparkovali ani nenajížděli svými vozy před budovu školy. Stavební práce organizuje Obecní úřad – Ostrava Jih a budou trvat 65 dní. Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci.

Mgr. Kateřina Karpíšková – ŘŠ