Pracujeme s interaktivní tabulí

Interaktivní tabule

V průběhu léta jsme vybavili třídy interaktivními tabulemi. Zejména na prvním stupni si práci s interaktivními tabulemi oblíbili. Paní učitelky so připravily cvičení a jak mi říkali naši prvňáci, tak je učení Matematiky moc bavilo. Prý je velmi zábavné dotýkat se tabule a vidět, že „TO“ funguje. S větší chutí se pouštěli do výpočtů. Rovněž žáci 2.třídy využívají v matematice interaktivní tabuli. Je to úplně něco jiného, než psát do sešitu, říkali o přestávce. To je pravda, ale i psát se musí. 🙂