Ostravská Univerzita zahájila projekt:  s názvem: “ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MSK”  s RČ projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284. Naše škola byla vybrána a zařazena mezi školy spolupracující na tomto projektu. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt DIGI II.