Naše škola se zapojila do projektu DIGI II.

Ostravská Univerzita zahájila projekt:  s názvem: „ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MSK“  s RČ projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284. Naše škola byla vybrána a zařazena mezi školy spolupracující na tomto projektu. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Digi II

Od září 2020 probíhá projekt i na naší škole. Od Ostravské univerzity jsme převzali projektové tablety a skupina pedagogických pracovníků uskutečnila prvotní setkání, proškolení, skupinové vzdělávání a zapojení se do projektu. Jednou z prvních aktivit bylo seznámení s programem Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů v oblastech:

  • Profesní zapojení učitele
  • Digitální zdroje
  • Digitální hodnocení
  • Výuka
  • Podpora žáků
DigCompEdu