Plechoví robotíci

V pracovních činnostech v devátém ročníku se seznamujeme s kovem. Začínáme barevnými kovy – hliník, měď a končíme železem. Úkolem listopadových prací bylo vytvoření plechového „robotíka„. Myslím, že dílka se povedla.