Pracovní činnosti v lese

Žáci sedmé třídy si užili hodinu pracovních činností v Bělském lese. Úkolem bylo sestrojit z větviček za pomocí provázku kostru domečku a ten pak „doplnit a vystrojit“ lesním materiálem. Byl to úkol pro někoho jednoduchý, pro někoho složitý, protože vázání uzlíků a jemná motorika není tak úplně naší doménou. Avšak po značném snažením došly stavby ke konečnému cíli, jak můžete posoudit z fotogalerie.

Přírodní tvoření se šesťáky, kteří dnes v pracovním vyučování využili krásného počasí a tvořili na školní zahradě přírodní obrazy.